Ouderenzorg HA - Module 3 - regio Assen/Emmen

De scholing Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk is bestemd voor huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde. De scholing bestaat uit een aantal modules die ingaan op proactieve en samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Centraal staat het opsporen, in kaart brengen en het in goede banen leiden van de zorg aan ouderen. Met oog voor de wensen en belangen van de oudere zelf en met het doel de zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden. 

De scholing bestaat uit drie verschillende modules/dagdelen. Inschrijven kan per module (€ 75,-) of voor de gehele scholing (€ 225,-). De drie modules vinden plaats op de volgende data: 

 • 25 september 2014 van 13.00-17.00 uur
 • 6 november 2014 van 18.00-20.00 uur
 • 11 december 2014 van 18.00-20.00 uur

Module 1

Onderwerpen die tijdens deze module centraal staan zijn :

 • Visie ontwikkeling
 • Onderlinge samenwerking
 • Zorgbehandelplan
 • Verslaglegging, organisatie, protocollering en taakdelegatie

Daarnaast heeft/weet de deelnemer na afloop: 

 • Kennis van de vergrijzing, de epidemiologie en de betekenis daarvan voor de praktijkorganisatie;
 • kennis over screeningsinstrumenten en zorgbehandelplannen en het gebruik ervan;
 • wat er nodig is om de huisarts de coördinerende rol te geven in de ouderenzorg.

Module 2

De deelnemer:

 • Weet wat bedoelt wordt met het begrip polyfarmacie;
 • kent de risico’s van over- en onderbehandeling ten aanzien van het medicatiegebruik van de oudere patiënt;
 • heeft kennis van de risico’s van het voorschrijven van medicatie aan ouderen (START en STOP criteria);
 • heeft kennis van het stappenplan en de afspraken met de apotheker om het medicatiegebruik te analyseren (STRIP-methode);
 • heeft kennis van de sturende en beperkende factoren van polyfarmacie.

Module 3

De deelnemer:

 • Heeft kennis van de epidemiologie van dementie;
 • kent het begrip cognitie en het onderscheid tussen veroudering en dementie;
 • kent de onderdelen van de diagnose dementie en de criteria;
 • kent enkele gevolgen van dementie en de eruit voortkomende problemen;
 • kent enkele signalen van dementie die in de huisartspraktijk voorkomen, de daaruit voortkomende casefinding, het gebruik van OLD, IQcode-N en screening;
 • kent de onderdelen van de ziektediagnostiek, waaronder de MMSE en de Kloktekentest, de zorgdiagnostiek, Lawton en Katztesten;
 • kent de waarde van medicamenteuze behandeling van dementie, de onderdelen van de begeleiding van dementiepatiënten en de mantelzorger;
 • heeft kennis van CS, communicatie;
 • kent het netwerk voor de zorg voor dementiepatiënten.