Ouderenzorg POH - Module 5 - regio Meppel/Hoogeveen

Het doel van de scholing Ouderenzorg is dat je in staat wordt gesteld zelfstandig proactieve en samenhangende zorg aan te bieden aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Centraal staat het opsporen, in kaart brengen en het in goede banen leiden van de zorg aan ouderen. Met oog voor de wensen en belangen van de oudere zelf en met het doel de zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden.

De scholing bestaat uit zes verschillende modules/dagdelen en de kosten voor de totale scholing bedragen €750,- per deelnemer. De zes modules vinden plaats op de volgende data:

 • 23 september 2014 van 13.00-17.00 uur
 • 18 november 2014 van 13.00-17.00 uur
 • 20 januari 2015 van 13.00-17.00 uur
 • 17 maart 2015 van 13.00-17.00 uur
 • 21 april 2015 van 13.00-17.00 uur
 • 9 juni 2015 van 13.00-17.00 uur

Let op: lunch is niet inbegrepen. Zorg dat je van tevoren een hapje hebt gegeten of neem wat mee.

Leerdoelen
Hieronder staan per module de leerdoelen omschreven.

Module 1

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Visie ontwikkeling
 • Onderlinge samenwerking
 • Zorgbehandelplan
 • Organisatie: verslaglegging, protocollering en taakdelegatie

Daarnaast heeft/kan de deelnemer na afloop:

 • kennis van de normale veroudering, de epidemiologie;
 • inzicht in de betekenis van de vergrijzing voor de praktijkorganisatie;
 • kennis over screeningsinstrumenten en zorgbehandelplannen en het gebruik ervan;

Module 2

De deelnemer:

 • kent methodes om te screenen op kwetsbaarheid;
 • kent andere screeningsinstrumenten;
 • heeft inzicht in de wijze van registratie in het HIS;
 • kan aangeven hoe dit te implementeren in de praktijk;
 • weet wat een zorgplan is.

Module 3

De deelnemer:

 • kent het begrip polyfarmacie;
 • weet van risico’s van over- en onderbehandeling ten aanzien van het medicatiegebruik van de oudere patiënt;
 • weet op welke wijze de medicatiebeoordeling met betrekking tot ouderenzorg moet worden uitgevoerd;
 • heeft inzicht in de implicatie van medicatiebeoordeling voor ouderen voor de praktijkorganisatie;
 • kent het stappenplan en de afspraken met de apotheker om het medicatiegebruik te analyseren (STRIP-methode).

Module 4

De deelnemer:

 • kent de onderdelen van zorgbehandelplan;
 • kan een zorgbehandelplan maken voor een kwetsbare oudere;
 • heeft inzicht in het zorgmanagement van vitale en kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk;
 • kent het belang van regelmatig zorgoverleg, en weet hoe dit te organiseren;
 • kent het belang van een sociale kaart.

Module 5

De deelnemer:

 • kent de epidemiologie van dementie;
 • kent het begrip cognitie en het onderscheid tussen veroudering en dementie;
 • kent de onderdelen van de diagnose dementie en de criteria;
 • kent enkele volgen van dementie en de er uit voortkomende problemen;
 • kent enkele signalen van dementie die in de huisartspraktijk voorkomen, de daaruit voortkomende casefinding, het gebruik van OLD, IQcode-N en screening;
 • kent de onderdelen van de ziektediagnostiek, waaronder de MMSE en de Kloktekentest, de zorgdiagnostiek, Lawton en Katztesten;
 • kent de waarde van medicamenteuze behandeling van dementie, de onderdelen van de begeleiding van dementiepatiënten en de mantelzorger;
 • heeft kennis van CS, communicatie;
 • kent het netwerk voor de zorg voor dementiepatiënten.

Module 6

De deelnemer:

 • is in staat de wensen van de oudere ten aanzien van levenseinde ter sprake te brengen;
 • kan het belang benoemen van de registratie van de wensen ten aanzien van het levenseinde.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

De scholing Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk is bestemd voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten plus die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde.

Let op: een voorwaarde voor deelname aan deze scholing is dat je minimaal een jaar werkervaring hebt in een huisartsenpraktijk en dat je invloed hebt op de organisatie.