Palliatieve zorg; reactief of proactief?

Minisymposium palliatieve zorg in de eerste lijn

Veel ongeneeslijk zieke mensen verblijven tijdens de laatste levensfase in de thuissituatie. In deze laatste levensfase, onderdeel van de palliatieve fase, staat kwaliteit van leven centraal. Dit betekent zowel aandacht voor lichamelijke klachten, als psychische, sociale en/of spirituele problemen. Wat kun je verwachten bij een aantal veel voorkomende ziektebeelden en problemen? Hoe herken je de meest voorkomende klachten en vraagstukken? Hoe ga je hiermee om en hoe handel je proactief? Graag delen wij onze kennis tijdens dit minisymposium met je. Ook werken we tijdens de workshops gezamenlijk een aantal casussen uit. Bij de inschrijving kun je aangeven welke workshops je wilt volgen.

Programma

19.00 uur - Zaal open, soep en broodjes, ontvangst
19.30 uur - Plenaire opening door Florien van Heest
20.00 uur - Workshop eerste ronde

 • A. Workshop Palliatieve sedatie
  Wanneer wordt het lastig en hoe moet je dan verder?
  Aandachtspunten, knelpunten en adviezen bij een lastige sedatie.
  Verzorgd door Rommy de Jong en Clary Wijenberg
 • B. Workshop Hoop
  - Hoe ga je als zorgverlener om met de hoop van je palliatieve patiënten?
  - Welke dilemma's kom je tegen bij het samenbrengen van realiteit en hoop?
  - Wat maakt een levenseinde goed of draaglijk?
  Verzorgd door Florien van Heest en Monique Thoma
 • C. Workshop Nierfalen
  Soms wegen de nadelen niet op tegen de behaalde winst. Soms is het niet verstandig met dialyseren te beginnen.
  - Wie maakt dit bespreekbaar, en hoe doe je dat?
  - Hoe lever je goede palliatieve zorg in de laatste fase bij een patiënt met nierfalen.
  Verzorgd door Daan van Maare en Albi Popken
 • D. Workshop Delier
  Signalering, oorzaken, en behandeling.
  Wel of geen haldol in de terminale fase?
  Welke niet-medicamenteuze interventies zijn werkzaam?
  Verzorgd door Engelien Overbeek en Anke Poelman

20.45 uur - Workshop tweede ronde

 • A. Workshop Palliatieve sedatie
 • B. Workshop Hoop
 • C. Workshop Nierfalen
 • D. Workshop Delier

21.30 uur - Online vragen / Quiz

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundigen niveau 5 eerste lijn.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundigen niveau 5 eerste lijn.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de website van IKNL.

Kosten

Er zijn geen kosten. Dit mini symposium wordt u aangeboden door IKNL, Huisartsenzorg Drenthe en de netwerken palliatieve zorg Drenthe.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Clary Wijenberg of Wieneke Vegter.