Projectenavond HZD & Kenniscentrum voor ketenzorg

Woensdag 10 juni 2015 organiseert de HZD, in samenwerking met het Kenniscentrum voor Ketenzorg een projectenavond. Tijdens deze avond willen we de belangrijkste resultaten van een aantal projecten – die we samen met de Drentse huisartsenpraktijken hebben uitgevoerd – graag met u delen. De onderwerpen die centraal staan zijn zelfmanagement en ouderenzorg.

Zelfmanagement: verbeterde zorg of modeverschijnsel?

Individueel zorgplan, zelfzorg, zelfmanagement, persoonsgerichte zorg, e-health, gedeelde besluitvorming. Zijn dit nieuwe modetermen die wel weer overwaaien of verbeteren deze ontwikkelingen de zorg? We presenteren de resultaten van twee projecten van de HZD en het Kenniscentrum voor Ketenzorg - het Persoonlijk Gezondheidsplan en e-Vita - en plaatsen deze in een breder perspectief.

Ouderenzorg: kunnen we de vergrijzing aan?

Afgelopen jaar is in Drenthe veel ervaring opgedaan met ouderenzorg. Er is een zorgprogramma ontwikkeld dat tien pilotpraktijken in de praktijk hebben gebracht. Binnen deze pilot is eveneens een digitaal communicatiesysteem getest. Wat zijn de leerpunten en hoe gaan we verder? 

Programma

17.00 uur - Inloop met broodje

17.30 uur - Welkom en inleiding door dagvoorzitter Pieter Jeekel (Zelfzorg Ondersteund ZO!)

17.40 uur - Yvonne Roelofsen en Steven Hendriks brengen u op de hoogte van de resultaten van e-Vita. Wat hebben we geleerd? Wat is landelijk bekend van vergelijkbare platforms? Op deze vragen geven zij antwoord. Daarnaast is er uiteraard ruimte om zelf vragen te stellen of ervaringen te delen over e-Vita of e-Health in het algemeen.

18.00 uur - Jolanda Groothuis en Taco Eisenga praten u bij over het Persoonlijk Gezondheidsplan. Wat hebben we geleerd? Wat is landelijk bekend uit IZP-projecten? We zijn ook erg benieuwd naar uw ervaringen met het PGP/IZP en beantwoorden graag eventuele vragen.

18.20 uur - Paneldiscussie over e-Health, persoonsgerichte zorg en zelfmanagement. In het panel nemen plaats Henk Bilo (Kenniscentrum), Anique Jansen (Achmea), Taco Eisenga (huisarts) en Angela de Rooij (DVN).

18.50 uur -  Pauze

19.10 uur - Liliane Sloot presenteert de resultaten van het project Kwetsbare Ouderen in Drenthe. Ze kijkt terug op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot Ouderenzorg en gaat in op de plannen voor de toekomst. Er is wederom ruimte voor vragen en input vanuit de zaal.

19.40 uur - Afsluiting

19.45 uur - Borrel en napraten

Het belooft een afwisselende en interessante avond te worden, dus noteer 10 juni vast in uw agenda en praat mee over zelfmanagement en ouderenzorg!