Spiegelinformatiebijeenkomst COPD en Diabetes Mellitus - regio Assen

Thema's

Het kwaliteitsmanagement van de HZD krijgt een nieuwe vorm, maar hoe ziet dit er uit? Naast aandacht voor de spiegelinformatie van zowel COPD als Diabetes Mellitus worden twee inhoudelijke onderwerpen kort toegelicht: de nieuwste ontwikkelingen rondom diabetische retinopathie en de nieuwe standaard astma/COPD. In de vorm van casuïstiek wordt vervolgens ingegaan op de plaats van de nieuwe antidiabetica en gaan we de discussie aan over welke COPD-patiënten behandeld horen te worden in de eerste en welke in tweede lijn (op het scherpst van de snede). Kortom: genoeg stof om met elkaar van gedachten te wisselen! 

Praktische informatie

Datum: 15 april 2015   
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Europaweg-Zuid 1
Bedoeld voor: Zorgverleners in de ketenzorg Diabetes Mellitus en Astma/COPD
Accreditatie: er is voor twee uur accreditatie aangevraagd bij CvAH, NvvPO, V&VN, EADV, ADAP

Programma

19:30 tot 19:35 uur – Welkomstwoord
19:35 tot 19:45 uur – Kwaliteitsmanagement HZD
19:45 tot 20:15 uur – Presentatie spiegelinformatie Diabetes Mellitus en COPD   
20:15 tot 20:35 uur – Nieuwe COPD Standaard, wat is er veranderd?
20:35 tot 21:00 uur – Diabetische retinopathie: laser en prik 
21:00 tot 21:30 uur – Eerste ronde workshops:
                                   Workshop 1 - Diabetes Mellitus: de plaats van de
                                   nieuwe antidiabetica, casuïstiek. 
                                   Workshop 2 – COPD behandeling: op
                                   het scherpst van de snede.
21:30 tot 22:00 uur – Tweede ronde workshops

Sprekers

Frans van Soest: regiocoördinator
Siska van der Vlugt: kwaliteitsmanager HZD
Huub van Gijsel: kaderarts Astma/COPD
Rob Gonera: internist WZA
Erik Witmer: oogarts WZA
Martin Visser: longarts WZA
Chantel Groefsema: teamleider longpoli WZA
Bert Barla: huisarts

Casuïstiek aanleveren

Zoals te zien is in het programma bestaat de eerste workshop van de avond uit het bespreken van casuïstiek. We nodigen je van harte uit zelf casuïstiek aan te leveren. Daarvoor kun je gebruik maken van het hieronder te downloaden format. Aanleveren van casuïstiek kan bij Karin Meppelink via kwaliteit@hzd.nu