Spiegelinformatiebijeenkomst COPD en Diabetes Mellitus - regio Meppel

Thema's

Het kwaliteitsmanagement van de HZD krijgt een nieuwe vorm, maar hoe ziet dat eruit? Individuele praktijkbegeleiding krijgt meer aandacht. De nieuwe COPD standaard legt meer nadruk op ziektelast: hoe kwantificeer je dat? Diabetes, lipiden en het gebruik van statines: discussie over streefwaarden, bijwerken en hoe motiveer je de patiënt? Kortom: genoeg stof om met elkaar van gedachten te wisselen! Daarnaast kijken we deze avond tijdens een aantal workshops naar de spiegelinformatie van COPD en Diabetes Mellitus. 

Praktische informatie

Datum: 19 mei 2015 
Tijd: 19.30 tot 21.45 uur
Locatie: Hotel Waanders, Rijksweg 12 in Staphorst
Bedoeld voor: zorgverleners in de ketenzorg Diabetes Mellitus en Astma/COPD
Accreditatie: er is voor twee uur accreditatie aangevraagd bij CvAH, NvvPO, V&VN, EADV, ADAP 

Programma

19:30 tot 19:35 uur – Welkomstwoord
19:35 tot 19:45 uur – Kwaliteitsmanagement HZD
19:45 tot 20:05 uur – Nieuwe COPD Standaard, wat is er veranderd?
20:05 tot 20:35 uur – Eerste ronde workshops:
                                    Workshop 1 – Spiegelgegevens COPD
                                    Workshop 2 – Spiegelgegevens Diabetes Mellitus 
20:35 tot 20:45 uur – Pauze
20:45 tot 21:15 uur – Lipidenverlaging bij Diabetes Mellitus 
21:15 tot 21.45 uur – Tweede ronde workshops:
                                    Workshop 1 - Spiegelgegevens COPD
                                    Workshop 2 - Spiegelgegevens Diabetes Mellitus
21.45 uur – Gezamenlijke afsluiting en evaluatie   

Sprekers

Bert van Bremen: huisarts, regiocoördinator en kaderarts Astma/COPD i.o.
Jan Jager: internist Diaconessenhuis Meppel
Ron Wisskink: huisarts en directeur HZD
Siska van der Vlugt: kwaliteitsmanager HZD