Spiegelinformatiebijeenkomst COPD en DM - regio Assen

Thema's

Dit jaar presenteren we voor het eerst de spiegelcijfers via VIPLive van Calculus; een andere manier van registreren na jaren gebruik te hebben gemaakt van BSIS. Maar geeft dit een ander beeld van je cijfers? Hierover krijg je tijdens één van de workshops meer duidelijkheid. Daarnaast besteden we extra aandacht aan een aantal praktische kwaliteitsitems:

Telenefrologie bij afwijkende nierfunctie
Telenefrologie maakt het vaak mogelijk om op afstand een goed advies te geven over hoe te handelen bij patiënten met een afwijkende nierfunctie. Het voordeel van telenefrologie boven een telefoontje tijdens een spreekuur of vergadering is dat de nefroloog alle benodigde informatie (lab, medicatie, bloeddruk etc) kan inzien en beoordelen. Te laat insturen bij afname nierfunctie is niet goed, maar te vroeg ook niet. Telenefrologie is een goede manier om te vroeg verwijzen te voorkomen. Het kan de patiënt de gang naar het ziekenhuis besparen. Eltjo de Maar, nefroloog van het WZA, gaat in op afwijkende nierfuncties en de rol van telenefrologie hierbij.

Transmurale COPD afspraken onder de loep
Er zijn voor COPD Landelijke Transmurale Afspraken (LTA’s). Enkele LTA’s zullen worden besproken en vervolgens aan de hand van casuïstiek bediscussieerd. 

Programma

19:00 tot 19:15 uur – Ontvangst en welkomstwoord
19:15 tot 20:00 uur – Telenefrologie bij afwijkende nierfunctie 
20:00 tot 20:45 uur – Eerste ronde workshops:
                                    Workshop 1 – Spiegelcijfers en werken met VIPLive van Calculus 
                                    Workshop 2 – Transmurale COPD afspraken onder de loep 
20:45 tot 21:30 uur – Tweede ronde workshops:
                                    Workshop 1 - Spiegelcijfers en werken met VIPLive van Calculus 
                                    Workshop 2 – Transmurale COPD afspraken onder de loep 
21.30 uur – Afsluiting    

Sprekers

Huub van Gijsel: kaderarts COPD
Eltjo de Maar: nefroloog
Siska van der Vlugt: manager Kwaliteit HZD

Accreditatie

Er is voor 2 uur accreditatie aangevraagd bij CvAH, NvvPO, V&VN en EADV.  

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze scholing is bedoeld voor zorgverleners in de ketenzorg Diabetes Mellitus en Astma/COPD.