Spiegelinformatiebijeenkomst COPD en DM - regio Emmen

Thema's

Dit jaar presenteren we voor het eerst de spiegelcijfers via VIPLive van Calculus; een andere manier van registreren na jaren gebruik te hebben gemaakt van BSIS. Maar geeft dit een ander beeld van je cijfers? Hierover krijg je tijdens één van de workshops meer duidelijkheid. Daarnaast besteden we extra aandacht aan een aantal praktische kwaliteitsitems:

Nierfunctie bij Diabetes Mellitus
Het signaleren van nierfunctieverlies is gemakkelijker geworden doordat het laboratorium ons voorziet van eGFR gegevens op basis van de MDRD-formule. Maar welke consequenties trekken we uit de getallen? Wat betekent micro-albuminurie bij een normale eGFR? Wanneer bepalen we Calcium, Fosfaat en PTH? Wanneer worden we geacht te overleggen met de nefroloog en wanneer is verwijzing noodzakelijk? En wat doet de nefroloog op diagnostisch en therapeutisch terrein? Allemaal vragen die we tijdens de spiegelbijeenkomst - in samenwerking met de nefroloog - beantwoorden. 

Ziektelast bij COPD
De nieuwe NHG Standaard COPD 2015 introduceert een nieuwe manier om de werkelijke ernst van COPD te beoordelen. Nu beoordelen we de obstructie op basis van de LLN volgens de nieuwe GLI richtlijnen. Voorheen gebeurde dit alleen op basis van de GOLD classificatie. De bepaling van de ziektelast is gericht op de ernst van het ziektebeeld en helpt een besluit te nemen over o.a. controlefrequentie en verwijzing. De tweede workshop biedt je handvatten om hiermee te werken.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 5 april 2016 
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur
Locatie: Hotel Ten Cate, Noordbargerstraat 44, Emmen
Bedoeld voor: zorgverleners in de ketenzorg Diabetes Mellitus en Astma/COPD
Accreditatie: er is voor twee uur accreditatie aangevraagd bij CvAH, NvvPO, V&VN en EADV 

Programma

19:00 tot 19:15 uur – Ontvangst en welkomstwoord
19:15 tot 20:00 uur – Nierfunctie en diabetes
20:00 tot 20:45 uur – Eerste ronde workshops:
                                    Workshop 1 – Spiegelcijfers en werken met VIPLive van Calculus 
                                    Workshop 2 – Ziektelast en COPD
20:45 tot 21:30 uur – Tweede ronde workshops:
                                    Workshop 1 - Spiegelcijfers en werken met VIPLive van Calculus 
                                    Workshop 2 – Ziektelast en COPD 
21.30 uur – Afsluiting    

Sprekers

Jaap Haije, huisarts en regiocoördinator
Janneke Mulder, nefroloog
Steven Rutgers, longarts 
Siska van der Vlugt, manager Kwaliteit HZD