Spiegelinformatiebijeenkomst COPD en DM - regio Hoogeveen

Thema's

Dit jaar presenteren we voor het eerst de spiegelcijfers via VIPLive van Calculus; een andere manier van registreren na jaren gebruik te hebben gemaakt van BSIS. Maar geeft dit een ander beeld van je cijfers? Hierover krijg je tijdens één van de workshops meer duidelijkheid. Daarnaast besteden we extra aandacht aan een aantal praktische kwaliteitsitems:

Onderbouwing van oude en nieuwe behandelopties bij diabetes en/of hart- en vaatziekten
Het Bethesda Diabetes Research Center (BDRC) draagt met origineel onderzoek bij aan de onderbouwing van oude en nieuwe behandelopties voor de patiënten met diabetes en/of hart- en vaatziekten. De aangetoonde meerwaarde van metformine bij insulinetherapie is daar een voorbeeld van (HOME studie), mede dankzij een jarenlange goede samenwerking tussen de onderzoeksgroep en de huisartsen in Drenthe en Overijssel. De HOME studie toont ook nieuwe resultaten: een extra risico op een B12-tekort bij metforminegebruik met meer kans op neuropathie. Hoe gaan we daarmee om? 

Harde eindpuntstudies zijn belangrijk voor echte vooruitgang in de behandeling van onze patiënten met diabetes type 2. Wat is de actuele stand van zaken hierin bij de DPP-4 remmers, GLP-1 analogen en SGLT-2 remmers? En is metformine beter dan insuline bij zwangerschapsdiabetes? Een nieuw onderzoek hiernaar wordt voorbereid vanuit het BDRC, de POEM studie. Dr. Adriaan Kooy, internist en vasculair geneeskundige, bespreekt deze onderwerpen met oog voor de meerwaarde in de praktijk ten dienste van patiënt en zorgprofessional.

Nierfunctie bij Diabetes Mellitus
Het signaleren van nierfunctieverlies is gemakkelijker geworden doordat het laboratorium ons voorziet van eGFR gegevens op basis van de MDRD-formule. Maar welke consequenties trekken we uit de getallen? Wat betekent micro-albuminurie bij een normale eGFR? Wanneer bepalen we Calcium, Fosfaat en PTH en - indien gestoord - wat te doen? Hoe belangrijk is stoppen met roken voor de nierfunctie? Welke medicatie is schadelijk voor de nierfunctie en welke andere aandoeningen hebben hier invloed op? Wanneer worden we geacht te overleggen met de nefroloog en wanneer is verwijzing noodzakelijk? En wat doet de nefroloog op diagnostisch en therapeutisch terrein? Allemaal vragen die we tijdens de spiegelbijeenkomst - in samenwerking met Janneke Mulder (nefroloog) - beantwoorden.

Programma

19:00 tot 19:15 uur – Ontvangst en welkomstwoord
19:15 tot 20:00 uur – Onderbouwing behandelopties bij diabetes en hart- en vaatziekten 
20:00 tot 20:45 uur – Eerste ronde workshops:
                                    Workshop 1 – Spiegelcijfers en werken met VIPLive van Calculus 
                                    Workshop 2 – Nierfunctie bij Diabetes Mellitus 
20:45 tot 21:30 uur – Tweede ronde workshops:
                                    Workshop 1 - Spiegelcijfers en werken met VIPLive van Calculus 
                                    Workshop 2 – Nierfunctie bij Diabetes Mellitus 
21.30 uur – Afsluiting    

Sprekers

Marijke Ng-A-Tham, huisarts, regiocoördinator en kaderarts diabetes
Adriaan Kooy, internist en vasculair geneeskundige 
Janneke Mulder, nefroloog
Siska van der Vlugt, manager Kwaliteit HZD

Accreditatie

Er is voor 2 uur accreditatie aangevraagd bij CvAH, NvvPO, V&VN en EADV.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze scholing is bedoeld voor zorgverleners in de ketenzorg Diabetes Mellitus en Astma/COPD.