Spiegelinformatiebijeenkomst COPD - regio Emmen

Thema's

Het kwaliteitsmanagement van de HZD krijgt een nieuwe vorm. Individuele praktijkbegeleiding krijgt meer aandacht. Vooral de diabeteszorg wordt individueel geëvalueerd. De nieuwe COPD standaard legt meer nadruk op ziektelast. Hoe kwantificeer je dat? De interpretatie van spirometrie verandert: leeftijdsstratificatie wordt ingevoerd. Kortom: genoeg stof om met elkaar van gedachten te wisselen! Daarnaast kijken we deze avond uiteraard samen naar de benchmarkgegevens COPD. 

Praktische informatie

Datum: 8 april 2015   
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Hotel Ten Cate, Noordbargerstraat 44, Emmen
Bedoeld voor: Zorgverleners in de ketenzorg Diabetes Mellitus en Astma/COPD
Accreditatie: er is voor twee uur accreditatie aangevraagd bij CvAH, NvvPO, V&VN, EADV, ADAP.

Programma

19:30 tot 19:35 uur – Welkomstwoord   
19:35 tot 19:50 uur – Kwaliteitsmanagement HZD
19:50 tot 20:25 uur – Nieuwe COPD Standaard, wat is er veranderd? 
20:25 tot 20:40 uur – Bespreken benchmarkgegevens COPD
20:40 tot 20:50 uur – Pauze
20:50 tot 21:30 uur – Nieuwe spirometriecriteria. Is COPD nog COPD?

Sprekers

Jaap Haije: huisarts en regiocoördinator
Siska van der Vlugt: Kwaliteitsmanager HZD
Huub van Gijsel: kaderarts Astma/COPD
Steven Rutgers: longarts SZE