SPIRO-avond

De SPIRO avonden in Emmen zijn bedoeld voor Huisartsen en POH in Zuidoost Drenthe. Het doel is:

1. Onderhoud van beoordelingsvaardigheid Spirometrieën.
2. Kennisvermeerdering op het gebied van COPD en Astma.
3. Overleg en ondersteuning m.b.t. diagnostisch en therapeutisch beleid bij COPD en Astma.

De longarts bespreekt een pulmonologisch onderwerp waarna de eigen ingebrachte Spirometrieën worden besproken.

Inbreng van eigen Spirometrieën is altijd mogelijk en wordt erg op prijs gesteld.

Opgave is niet nodig.

Programma

20:00-20:05 uur - Welkom
20:05-20:50 uur - Inleiding SPIROavonden, Steven Rutgers, longarts
20:50-21:00 uur - Discussie en vragen
21:00-22:00 uur - Casuïstiek Spirometrie, consulent: Steven Rutgers, longarts
22:00 uur - Sluiting