StiP-cursus Starten met Stoppen - basis

De stoppen-met-roken scholing van het NHG, voor huisartsen en/of praktijkmedewerkers, is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken. Dit kwaliteitsregister is ontwikkeld door het Partnership Stop met Roken, een samenwerkingsverband uit het gezondheidszorgveld. Het is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken waarin de norm voor goede zorg bij stoppen met roken is beschreven. Professionals die bekwaam zijn in het geven van intensieve begeleiding bij het stoppen met roken kunnen zich registreren in het kwaliteitsregister.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen en is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk. Het liefst in koppels, zodat het geleerde in de eigen praktijk kan worden toegepast.

Aan de orde komen:

  • de achtergronden van tabaksverslaving; 
  • aspecten van motivatie en motiveren; 
  • begeleiding bij gedragsverandering; 
  • technieken van motiverende gespreksvoering;
  • praktijkorganisatie: keuzes en consequenties.

Het onderwerp vraagt om actieve deelname. De cursisten werken zowel plenair als in kleine groepen. Aan de hand van filmfragmenten wordt geoefend met technieken van motiverende gespreksvoering. Ook wordt ingegaan op de benodigde randvoorwaarden en werkafspraken in de praktijk.

Deze nascholing wordt in samenwerking met de Doktersacademie Friesland georganiseerd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze nascholing door een e-mail te sturen naar Myriam Bijstra.