'Terug naar het gesprek' (Motiverende Gespreksvoering)

‘Terug naar het gesprek’ is een verdieping op Motiverende Gespreksvoering specifiek gericht op het begeleiden van patiënten met exacerbaties COPD. 

Tijdens ‘Terug naar het gesprek’ zal het gedachtengoed van Motiverende Gespreksvoering leidend zijn bij het vormgeven van het gesprek over een exacerbatie COPD oftewel longaanval. Deze cursus is onderdeel van het project Patient Empowerment.  Ook hulpverleners die niet deelnemen aan het project Patient Empowerment maar wel COPD patiënten behandelen worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

De volgende aspecten krijgen ruim aandacht:

  • Reflectief luisteren (om op een juiste manier aan te sluiten)
  • Ambivalentie rondom veranderen (openingen creëren voor ander gedrag)
  • Ondersteunen van eigen effectiviteit (wat zijn affirmaties en hoe benut je ze?)

Samen met een acteur kunnen de deelnemers oefenen met het effectief begeleiden van de patiënt naar het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid.

Hoe kan een patiënt zorgen dat de ervaren klachten op een goede manier worden opgevangen? Wat kan de patiënt zelf doen? Hoe zorg je als hulpverlener dat je het longaanvalactieplan als hulpmiddel kunt inzetten, i.p.v. dat het een doel op zich wordt?

Door vooral veel te oefenen en de theorie slechts ter ondersteuning te gebruiken wordt de vertaling naar de eigen praktijk vereenvoudigd.

Resultaat na de sessie:

  • Deelnemers hebben geoefend met het bespreekbaar maken van het longaanvalactieplan
  • Deelnemers kunnen effectief reageren op mogelijke weerstand en weer een opening in het gesprek creëren
  • Deelnemers weten hoe ze de verantwoordelijkheid bij de patiënt kunnen laten, zonder weerstand op te roepen

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 4 punten bij de CvAH, V&VN en NVvPO.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar Myriam Bijstra.