Themabijeenkomst praktijkmanagement - Informatiebeveiliging en de nieuwe AVG

In de zorg wordt omgegaan met veel gevoelige gegevens. Daarom bestaat ook het beroepsgeheim. De eisen die worden gesteld aan het opslaan en delen van gegevens zijn strikt. Ze vormen een lappendeken van wetten, normen en gedragscodes. De regels zijn lang niet altijd duidelijk en soms ook met elkaar in tegenspraak of achterhaald. Ook zijn informatiesystemen vaak nog onvoldoende toegerust voor de huidige situatie, wat in tijden van toenemende samenwerking lastig is.

Er wordt al jaren gesproken over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Op 25 mei 2018 is het zo ver en treedt deze verordening in werking. Wat zijn nu de grootste veranderingen? Waaraan moeten we allemaal gaan voldoen? En gaan we dat individueel regelen, iedere praktijk voor zich of kunnen we dit beter gezamenlijk oppakken?

Tijdens deze bijeenkomst komt Arthur Eyck, programmamanager bij InEen ons daarover bijpraten én gaan we er ook samen mee aan de slag.

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Start programma
17.00 uur - Afsluiting

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor praktijkmanagers en praktijkhouders.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Myriam Bijstra.