Themabijeenkomst praktijkmanagement - inzicht en sturen op kosten en baten

Het managen van de praktijk betekent ook dat er inzicht is in inkomsten en kosten. Bij sommige praktijken is het financieel inzicht beperkt tot het jaarlijks inkijken van de jaarcijfers en zien wat er ‘onder aan de streep’ overblijft. Er is veel meer mogelijk, bijvoorbeeld inzicht in inkomsten per patiënt(groepen), inkomsten en kosten per functiegroep alsmede inkomsten en kosten voor een bepaalde dienstverlening, bijvoorbeeld reizigersvaccinatie. Als je als praktijkhouder en -manager meer financieel inzicht hebt kun je daarop mede je beleid baseren, bijvoorbeeld bij de afweging of een bepaalde investering rendabel is of niet.

Docenten

Ger Plat
Marcel de Vijlder

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze scholing is bedoeld voor praktijkhouders en praktijkmanagers.