Praktijkmanagement | Leidinggeven aan het praktijkteam

Interactieve workshop over belangrijke thema’s van het personeelsbeleid in de huisartsenpraktijk

Hoe geef je leiding aan het team en wie doet dit binnen jullie organisatie? En hoe voer je dat ‘lastige’ gesprek met een medewerker? En de jaarlijkse functioneringsgesprekken; inspirerend of verplicht nummer?

Bij veel van de QuickScan trajecten kwam het thema leidinggeven en leiderschap ter sprake. Soms is er onduidelijkheid over wat deze taak inhoudt en ook bij wie deze taak ligt. Praktijkhouders vinden het soms lastig om leiding te geven, coördinerend assistentes en praktijkmanagers krijgen niet altijd de ruimte om dit neer te zetten. Tijdens deze middag verzorgt Ger Plat een interactieve workshop waarbij je frisse ideeën voorgeschoteld krijgt, je samen met anderen de dialoog aangaat over leiderschap en je tenslotte ook jouw oplossing mag geven over de issues bij andere praktijken.

Deze interactieve workshop is bedoeld voor huisartsen/praktijkhouders, praktijkmanagers en andere medewerkers met leidinggevende taken.

Docent

Ger Plat

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Myriam Bijstra.