Bijeenkomst O&I en samenwerken in de praktijk

Organisatie & Infrastructuur, ook wel O&I, is vanaf 2019 een nieuwe bekostigings-structuur bedoeld voor versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn. Bijvoorbeeld door het organiseren van samenwerking tussen praktijken in de regio en samenwerkingsverbanden in wijken en dorpen. 

Wie en wat?

Linda Raven, zorginkoper van Zilveren Kruis is aanwezig en vertelt over de visie op inzet van O&I. Stefan Meinema, directeur bedrijfsvoering van HZD informeert je over de rol van de regio-organisatie bij het vormgeven van O&I en meer specifiek praktijkmanagement en wijkmanagement.

Ook praten we met elkaar over hoe je als praktijk samenwerking met andere spelers in je wijk of dorp kunt opzetten en vooral ook waarom je dit zou willen doen. Daarbij nemen we ook de uitkomsten van het overleg van eind maart 2019 mee, waarin we met praktijken in gesprek zijn geweest die al ervaring hebben in het opzetten van multidisciplinaire zorg. 

Tijdens de bijeenkomst gaan we zeker ook interactief met elkaar aan de slag om de informatie, onze eigen kennis en de ervaringen in de praktijken waarin we werken te verbinden.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is voor praktijkmanagers, maar ook huisartsen zijn van harte welkom.