Training POH-GGZ: Effectief Kortdurend Behandelen

Tijdens deze training bespreken we verschillende onderdelen van het kortdurende behandelmodel. Zo gaan we het hebben over de achtergrond, visie en evidentie voor het model. We staan stil bij het voeren van een intake volgens het KOP-model. Ook gaan we aan de slag met het stellen van concrete en effectieve behandeldoelen. Tot slot worden een aantal generalistische behandelinterventies besproken die ingezet kunnen worden bij verschillende typen problemen.

Duur en werkvormen

De training is opgebouwd uit vier blokken van 1,5 uur en duurt in totaal 6 uur. De werkvorm is een combinatie van uitleg over verschillende aspecten van het model, demonstratie door rollenspel, verschillende oefeningen tussen deelnemers onderling en het tonen van korte filmpjes ter ondersteuning. De training is interactief en je hebt voldoende ruimte om vragen te stellen en eigen casuïstiek te bespreken.

Leerdoelen

Aan het einde van de training:

  • ben je bekend met de basisprincipes van het kortdurend behandelen en ben je in staat de visie achter dit model uit te leggen
  • ben je in staat een intake af te nemen volgens het K=OxP principe
  • weet je hoe concrete behandeldoelen te stellen en ben je in staat dit in zowel eenvoudigere als complexere behandelingen toe te passen
  • ken je een aantal generalistische behandelinterventies zoals het Kernkwaliteitenkwadrant, balansmethode en cirkel van invloed, en weet je deze in te zetten in een kortdurend traject
  • ken je de visie achter het kortdurend werken bij chronische problematiek

Docent

Errez Bar, GZ-psycholoog en praktijkhouder Progress