Verdiepingsavond Ouderenzorg

Met jullie inbreng en met de bijdrage van deskundigen gaan we er een leerzame avond van maken. Verschillende thema’s zullen ter verdieping worden besproken zoals mondzorg en domotica. Je kunt ook je eigen voorbeeld uit de praktijk inbrengen als onderwerp ter bespreking. Mail je voorbeeld, vraag of casus naar Liliane Sloot.

Programma

19.30 - Welkomstwoord door Heidi Strijker
Signaleringsinstrument Dalez: hoe werkt het en wat kun je er mee? 
Marthy Lucas-Bouwman, kaderhuisarts, geeft hierop een toelichting.  

19.45 - Domotica, hulpmiddelen en veiligheid
Nynke Liesker, ergotherapeute bij ergotherapie Drenthe en Petra Jalving, voormalig ouderenwerker en mede-eigenaar van Heeroma Zorgwinkel, tonen een aantal hulpmiddelen en praktische toepassingen waarmee ouderen langer én veilig thuis kunnen blijven wonen.

20.25 - Pauze

20.35 - Mondzorg bij ouderen
Caroline Jansen van tandartspraktijk Quadratand in Zuidwolde: steeds meer ouderen behouden hun eigen gebit. Waar moeten we op letten? Welke medisch-tandheelkundige interacties zijn er? En wat is de invloed van geneesmiddelen op de mondgezondheid?

21.15 - Tips en trucs
Ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, tips en trucs vanuit de praktijk en voor het stellen van vragen. Onder leiding van een kaderhuisarts ouderengeneeskunde en Menno Buiskool en Frans Capellen, specialisten ouderengeneeskunde.

21.30 - Sluiting

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze verdiepingsavond is bedoeld voor alle huisartspraktijken die deelnemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen én voor de deelnemers aan de scholing ouderenzorg 2014.

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 2 punten bij CvAH, V&VN en de NVvPO.