Verdiepingsavond Ouderenzorg

DEZE NASCHOLING IS GEANNULEERD
HZD streeft ernaar deze verdiepingsavond in het najaar van 2016 opnieuw aan te bieden. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Heb je vragen over de (annulering van de) verdiepingsavond, neem dan contact met ons op via telefoon 088 050 4000.  

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze verdiepingsavond is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken die deelnemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen én voor de deelnemers aan de scholing ouderenzorg 2014. 

De volgende onderwerpen passeren de revue:

  •  signaliseringsinstrumenten

Prof. Ouderengeneeskunde Joris Slaets, Espria Academy & Universiteit Leiden, vertelt over het signaleren van kwetsbare ouderen en de verschillende signaleringsinstrumenten die je daarbij kunt gebruiken. Uiteraard is daarna ruimte voor vragen of discussie. Maak van deze gelegenheid gebruik!

  • casuïstiekbespreking: thema eenzaamheid

Na een korte pauze gaan we in kleine groepen verder met een casuïstiekbespreking, begeleid door een kaderhuisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkconsulent. Eén van de thema's is eenzaamheid. Het is aan te raden om je van te voren in te lezen. Zie bladzijde 335 t/m 346 van het boek protocollaire ouderenzorg. Ook kun je een eigen casus inbrengen om te bespreken. Wil je van deze gelegenheid gebruikmaken, dien dan van te voren je casus in bij Liliane Sloot.

Mede door jullie inbreng wordt het een leerzame avond!