Verdiepingsavond Ouderenzorg

De volgende onderwerpen passeren de revue

  • Een ervaringsdeskundige gaat in op de behoeften, wensen en ervaringskennis van ouderen zelf en het belang van de integratie van zorg en welzijn. Maar ook, welke vragen komen er nu binnen bij ‘Omzien naar elkaar’, wat wil de oudere zelf? Hoe wil een ‘oudere’ benaderd worden, willen ze wel ‘bestempeld’ worden als ‘kwetsbaar’, of ‘complex’ or ‘robuust’,  wat hebben ze betekend voor onze maatschappij? Waar is behoefte aan?

    Mieke Ceelen is een enthousiaste vrijwilliger voor ONE (Omzien Naar Elkaar). Ze is aanspreekpunt en bezoekt regelmatig mensen thuis. Tevens is ze lid van de WMO raad Aa en Hunze en van het Contactpunt Mantelzorg (CPM) van Impuls (Welzijn van Aa en Hunze)
     
  • Urineweginfecties (met complicaties, zoals verwardheid, delier)  en incontinentie is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Toch is het een misverstand om te denken dat deze klachten bij het ouder worden horen. De behandeling van urineweginfecties en de zorg aan incontinente cliënten kan nog op veel punten verbeterd worden. Goede behandeling, adviezen en adequate zorg kunnen veel leed voorkomen.

Programma

19.30 uur - Mieke Ceelen
​20.30 uur - Urineweginfecties door Janita Minderhoud
​21.30 uur - Afsluiting

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 2 punten bij de CvAH, V&VN en NVvPO.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze verdiepingsavond is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken en hun ketenpartners die deelnemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen en voor wijkverpleegkundigen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze verdiepingsavond kan door een e-mail te sturen naar Myriam Bijstra.