Verdiepingsavond Ouderenzorg

De volgende onderwerpen passeren de revue

  • Signaleringsinstrumenten

Prof. Ouderengeneeskunde Joris Slaets, Espria Academy & Universiteit Leiden, vertelt over het signaleren van kwetsbare ouderen en de verschillende signaleringsinstrumenten die je daarbij kunt gebruiken. Uiteraard is daarna ruimte voor vragen of discussie. Maak van deze gelegenheid gebruik!

  • Casuïstiekbespreking: thema eenzaamheid

Na een korte pauze gaan we in kleine groepen verder met een casuïstiekbespreking, begeleid door een kaderhuisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkconsulent. Eén van de thema's is eenzaamheid. Het is aan te raden om je van te voren in te lezen. Zie bladzijde 335 t/m 346 van het boek protocollaire ouderenzorg. Ook kun je een eigen casus inbrengen om te bespreken. Wil je van deze gelegenheid gebruikmaken, dien dan van te voren je casus in bij Liliane Sloot.

Mede door jullie inbreng wordt het een leerzame avond! 

Programma

19.30 uur - Signaleringsinstrumenten door Joris Slaets
​20.20 uur - Uitleg gebruik en toepassing afwegingsinstrument door Janita Minderhoud
20.35 uur - Casuïstiekbespreking
​21.30 uur - Afsluiting

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 2 punten bij de CvAH, V&VN en NVvPO.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze verdiepingsavond is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken die deelnemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen.

Aanmelden

Aanmelden voor de verdiepingsavond kan door een e-mail te sturen naar Myriam Bijstra.