Verdiepingsavond Ouderenzorg

Volgens de CBS Bevolkingsprognose neemt het aantal 65-plussers fors toe: 

  • 2012: 2,7 miljoen 
  • ​2041: 4,7 miljoen 

Dit is het moment om je voor te bereiden op de toekomst door je ouderenzorg in de praktijk goed in te richten. Dit doe je met Integrale Ouderenzorg Drenthe. Dit is een preventief en proactief zorgprogramma waarbij multidisciplinair samenwerken in één kernteam centraal staat. In dit kernteam zijn huisartsenzorg, wijkverpleging, welzijnswerk en meestal de specialist ouderengeneeskunde vertegenwoordigd.

Over het zorgprogramma

Na het opzetten van je netwerk breng je je ouderenpopulatie in kaart, waardoor je inzichtelijk hebt welke oudere patiënten (mogelijk) kwetsbaar zijn. Je inventariseert de gezondheidsrisico's en maakt gebruik van ondersteunde hulpmiddelen zoals rapportages in VIPLive en in de samenwerking gebruik je een e-communicatiesysteem.

Waar gaan we het over hebben?

Het wordt een praktische verdiepingsavond, waarbij we gebruikmaken van casuïstiek uit de Drentse huisartsenpraktijken. Het thema van deze avond is 'voor- en nazorg voor kwetsbare ouderen bij opname in het ziekenhuis'.

Sophia de Rooij geeft een presentatie over de continuïteit van de (medische) zorg voor kwetsbare ouderen. Hoe kunnen wij ouderen bij opname in het ziekenhuis goed voorbereiden en het ontslag optimaal laten verlopen? Hoe kunnen de kernteams in de huisartsenpraktijk samenwerken met de specialisten in het ziekenhuis? Sophia neemt ons mee in de ontwikkelingen van voorzorg, transmurale zorgbrug en Hospital at Home.

Programma

17.30 uur - Visie integrale ouderenzorg en opzet
18.30 uur - Diner
19.00 uur - Instructie casefinding met VIPLive en e-communicatietool
19.30 uur - Voor- en nazorg bij opname van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis | Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater, hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en directeur Alzheimer Centrum Groningen
20.15 uur - Pauze
20.30 uur - Voorbeelden over innovatie en verbeterpunten in de voor- en nazorg van kwetsbare ouderen
21.30 uur - Afsluiting

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor 3 punten bij CvAH, V&VN en NVvPO.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze verdiepingsavond is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken en hun ketenpartners die deelnemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen en voor wijkverpleegkundigen. Aan de huisartspraktijk het verzoek om de wijkverpleegkundige en SO uit het kernteam te attenderen op deze bijeenkomst.

Aanmelden

Aanmelden voor deze verdiepingsavond kan door een e-mail te sturen naar Myriam Bijstra.