Verdiepingsavond Ouderenzorg

Volgens de CBS Bevolkingsprognose neemt het aantal 65-plussers fors toe: 

  • 2012: 2,7 miljoen
  • ​2041: 4,7 miljoen

Dit is het moment om je voor te bereiden op de toekomst door je ouderenzorg in de praktijk goed in te richten. Dit doe je met Integrale Ouderenzorg Drenthe. Dit is een preventief en proactief zorgprogramma waarbij multidisciplinair samenwerken in één kernteam centraal staat. In dit kernteam zijn huisartsenzorg, wijkverpleging, welzijnswerk en meestal de specialist ouderengeneeskunde vertegenwoordigd.

Over het zorgprogramma

Na het opzetten van je netwerk breng je je ouderenpopulatie in kaart, waardoor je inzichtelijk hebt welke oudere patiënten (mogelijk) kwetsbaar zijn. Je inventariseert de gezondheidsrisico's en maakt gebruik van ondersteunde hulpmiddelen zoals rapportages in VIPLive en in de samenwerking gebruik je een e-communicatiesysteem VIP Samenwerken.

Waar gaan we het over hebben?

Het wordt een praktische verdiepingsavond, waarbij we gebruikmaken van casuïstiek uit de Drentse huisartsenpraktijken. We bieden na de centrale uitleg over Integrale ouderenzorg twee praktische workshops:

  • Meetwaardenscherm ouderenzorg HZD
  • Gezondheidsplan in VIP Samenwerken

De avond wordt afgesloten met het onderwerp 'ouderen en leefplezier'. Op welke manier bieden we bijvoorbeeld aandacht aan ouderen die eenzaam zijn? In het tweede gedeelte wordt een presentatie gegeven over de nieuwe code huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Programma

17.30 uur - Centrale uitleg Integrale ouderenzorg
18.00 uur - Workshop 'Meetwaardenscherm ouderenzorg HZD'
18.30 uur - Soep en broodjes
19.00 uur - Workshop 'Gezondheidsplan in VIP Samenwerken'
19.45 uur - Pauze
20.00 uur - Ouderen en leefplezier

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor 3 punten bij CvAH, V&VN en NVvPO.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze verdiepingsavond is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken en hun ketenpartners die deelnemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen en voor wijkverpleegkundigen.