Verdiepingsavond Ouderenzorg

Volgens de CBS Bevolkingsprognose neemt het aantal 65-plussers fors toe: 

  • 2012: 2,7 miljoen 
  • ​2041: 4,7 miljoen 

Dit is het moment om je voor te bereiden op de toekomst door je ouderenzorg in de praktijk goed in te richten. Dit doe je met Integrale Ouderenzorg Drenthe. Dit is een preventief en proactief zorgprogramma waarbij multidisciplinair samenwerken in één kernteam centraal staat. In dit kernteam zijn huisartsenzorg, wijkverpleging, welzijnswerk en meestal de specialist ouderengeneeskunde vertegenwoordigd.

Over het zorgprogramma

Na het opzetten van je netwerk breng je je ouderenpopulatie in kaart, waardoor je inzichtelijk hebt welke oudere patiënten (mogelijk) kwetsbaar zijn. Je inventariseert de gezondheidsrisico's en maakt gebruik van ondersteunde hulpmiddelen zoals rapportages in VIPLive en in de samenwerking gebruik je een e-communicatiesysteem.

Waar gaan we het over hebben?

Het wordt een praktische verdiepingsavond, waarbij we gebruikmaken van casuïstiek uit de Drentse huisartsenpraktijken. We bieden deze verdieping vier keer in 2018 aan. Iedere avond wordt afgesloten met een apart onderwerp. Deze avond gaan we het hebben over Advance Care Planning en levenseinde begeleiding.

Programma

17.30 uur - Visie en missie 'Anders denken anders doen' integrale ouderenzorg
18.30 uur - Diner
19.00 uur - Instructie casefinding
19.30 uur - Samenwerken en inzet casemanagement
20.15 uur - Pauze
20.30 uur - Advance Care Planning en levenseinde begeleiding

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor 3 punten bij CvAH, V&VN en NVvPO.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze verdiepingsavond is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken en hun ketenpartners die deelnemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen en voor wijkverpleegkundigen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze verdiepingsavond kan door een e-mail te sturen naar Myriam Bijstra.