Verdiepingsavond Ouderenzorg

Volgens de CBS Bevolkingsprognose neemt het aantal 65-plussers fors toe: 

  • 2012: 2,7 miljoen
  • ​2041: 4,7 miljoen

Dit is het moment om je voor te bereiden op de toekomst door je ouderenzorg in de praktijk goed in te richten. Dit doe je met Integrale Ouderenzorg Drenthe. Dit is een preventief en proactief zorgprogramma waarbij multidisciplinair samenwerken in één kernteam centraal staat. In dit kernteam zijn huisartsenzorg, wijkverpleging, welzijnswerk en meestal de specialist ouderengeneeskunde vertegenwoordigd.

Waar gaan we het over hebben?

Het wordt een praktische verdiepingsavond, waarbij we gebruikmaken van casuïstiek uit de Drentse huisartsenpraktijken.

Integrale ouderenzorg Drenthe wordt toegelicht aan de hand van een casus. Deze keer gaan we in op de begeleidingsmogelijkheden en casemanagement voor ouderen met:

  • Afasie ten gevolge van CVA
  • Dementie
  • Persoonlijkheidsproblematiek

De Specialist Ouderengeneeskunde, casemanager dementie en psychiater ouderenpsychiatrie verzorgen op deskundige wijze de verschillende onderwerpen op de scholingsavond.

Programma

17.30 uur - Soep met broodjes
18.00 uur - Visie en missie integrale ouderenzorg en zorg coördinatie
18.30 uur - Begeleiding ouderen met afasie
19.15 uur - Samenwerken en inzet casemanagement dementie
19.45 uur - Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen
21.10 uur - Afsluiting

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor 3 punten bij CvAH, V&VN en NVvPO.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze verdiepingsavond is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken en hun ketenpartners die deelnemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen en voor wijkverpleegkundigen.