Voetzorg Diabetes: overleg poh/pvk en podotherapeuten - regio Hoogeveen

Doel van het overleg: komen tot concrete werkafspraken m.b.t. onderstaande punten.

1.Het voetonderzoek:

  • wel/niet gebruik doppler (herkennen van verschillende tonen)
  • wel/niet gebruik voetthermometer
  • wat is een wond? (denk hierbij aan: kloven, ingegroeide nagel, snel genezend wondje)
  • wanneer spreek je van een afwijkende sensibiliteit?
  • wat wordt in de opleiding geleerd?
  • wat is haalbaar in de voor ieders beschikbare tijd.
  • standsafwijking?
  • objectief overzicht over Simm's 1-2-3-4

2.Hoe gaan we om met verschillende beoordelingen/conclusies van de Simm’s

3.Wanneer wordt de beoordeling door de podotherapeut vergoed en welke invloed heeft punt 2 daarop?

4.Hoe denken huisartsen over het gebruik van een doppler en welke onderlinge afspraken zijn er hierover tussen huisarts en POH? (graag van te voren hier binnen de huisartsenpraktijk met elkaar over spreken)

5.Welke afspraken maken we over patiënten die al bekend zijn bij de podotherapeut voor b.v. steunzolen

6.Wie bepaalt naar welke podotherapeut (pedicure die samenwerkt met bepaalde podotherapeut?)

7.Welke afspraken maken we over de mensen met DM2 in verzorgingshuizen en de mensen die aan huis gebonden zijn?

8.Vragen/casuïstiek