Voorlichting Patient Empowerment en exacerbatiemanagement

HZD organiseert een voorlichting op dinsdag 1 december 2015 over het Patient Empowerment project. Dit project over exacerbatiemanagement helpt patiënten met Astma en/of COPD met het opbouwen van zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden en heeft als doel de interactie tussen de patiënt en zorgverlener te verbeteren.  

Wat is Patient Empowerment?

COPD-patiënten hebben regelmatig een exacerbatie (longaanval). Tijdig herkennen en behandelen van een longaanval is van groot belang. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt bij een beginnende longaanval. Opnames kunnen met een correcte aanpak worden voorkomen. Scholing is daarom belangrijk maar kennis van de zorgverlener alleen is niet voldoende. Nee, bij Patient Empowerment wordt ook de patiënt actief betrokken.

De patiënt moet leren een longaanval te herkennen en tijdig aan de bel te trekken. Het erbij betrekken van de patiënt sluit aan bij de veranderende rol van de patiënt die wordt beschreven in richtlijnen en zorgstandaarden. Veel patiënten zijn hier niet van op de hoogte en als ze dat wel zijn, weten ze niet hoe hiermee om te gaan.

Vanwaar dit project?

Zorgverleners hebben aangegeven het lastig te vinden om patiënten actief te betrekken bij hun eigen zorg en dat is bij exacerbatiemanagement juist essentieel. Patient Empowerment slaat een brug tussen patiënt en zorgverlener. 

Deelnemen

Je kunt ervoor kiezen om alleen de scholing exacerbatiemanagement te volgen of tevens deel te nemen aan het project Patient Empowerment. Deze deelname levert de volgende extra’s op:

- Ondersteuning bij de gehele implementatie

- Scholing gespreksvoering bij exacerbatiemanagement (door Melanie van de Hoeve) optioneel

- Coaching van de patiënt;

- Gebruikmaken van de ontwikkelde materialen;

- Inzetten stappentellers;

- Tegemoetkoming in kosten

Graag minimaal 5 patiënten laten deelnemen aan dit project.

Voorlichtingsavond

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over dit project? Kom dan naar de voorlichting op dinsdag 1 december 2015. Hiervoor ben je van harte uitgenodigd!