Voorlichting verandering voetzorg diabetespatiënten

Voorlichting verandering voetzorg diabetespatiënten

In 2015 gaan er een aantal dingen veranderen op het gebied van voetzorg voor diabetespatiënten. Het gaat om veranderingen met betrekking tot de classificering, het doorverwijzen naar pedicure of podotherapeut en de vergoeding van voetzorg voor de patiënt.

In de HZD nieuwsbrief van donderdag 27 november jongstleden staat kort uitgelegd wat er precies veranderd in 2015. Als aanvulling op deze informatie organiseert de HZD samen met Lilian Kok (podotherapeut) een voorlichting voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen.

Programma

De avond begint om 17.00 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. De voorlichting vindt plaats tussen 17.30 en 19.00 uur.

Inhoud

  • Simm’s classificatie en de nieuwe zorgprofielen
  • Rol van de podotherapeut en de pedicure: wanneer naar wie verwijzen?
  • Wijzigingen in vergoedingen voor patiënten

Kosten en aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan deze voorlichting. In verband met de catering wel graag aanmelden via de groene inschrijfknop.