Xpert cursus Hart- en Vaatziekten

Speciaal voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen organiseert de HZD de Xpert cursus Hart- en Vaatziekten (HVZ). Deze cursus is ontwikkeld door de V&VN in samenwerking met de HartVaatHAG. De komende jaren zullen er door de groeiende en veranderende zorgvraag meer zorgtaken naar de praktijkondersteuner/-verpleegkundige gaan. Ook op het gebied van Hart- en Vaatziekten. De Xpert cursus HVZ gaat daarom verder dan alleen de CVRM-zorg. Ook de onderwerpen hartfalen, perifeer arterieel vaatlijden, beroerte en atriumfibrilleren komen aan de orde.

De cursus bestaat uit 3 modules. Hieronder wordt kort aangegeven wat de inhoud van elke module is:

Module 1: CVRM (Primaire en Secundaire preventie)

Het CVRM cursus onderdeel is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn CVRM van 2012 en de zorgstandaard. Aan bod komen identificatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart & vaat ziekten. Aan de hand van boeiende casuïstiek worden de ins- en outs beschreven.
De cursisten leren hoe het risico management geïndividualiseerd kan worden en hoe om te gaan met risicomanagement bij specifieke groepen: ouderen, jongeren, vrouwen, allochtonen, diabeten. Ook specifieke problematiek als polyfarmacie, medicatie bijwerkingen, therapie resistentie komen aan bod. Naast specifieke informatie over de medicamenteuze behandeling van hypertensie en hypercholesterolemie, bij patiënten zonder en met doorgemaakte hart of vaatziekte, is er ook veel aandacht voor lifestyle adviezen en begeleiding.

Module 2: Hart- & vaatziekten: AtriumFibrilleren en Beroerte

Er is de laatste jaren veel nieuws op het gebied van atriumfibrilleren en beroerte. 1:4 mensen > 55 jaar ontwikkelt atriumfibrilleren en heeft hierdoor een 5 x zo grote kans op een herseninfarct. Tijdens deze avond wordt aan de hand van de nieuwe NHG standaarden atriumfibrilleren en beroerte ingegaan op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze aandoeningen. Wat doe je als POH/PVK als je tijdens een reguliere controle atriumfibrilleren tegenkomt? Wat zijn belangrijke aandachtspunten om op te letten tijdens je spreekuur? Hoe herken je atriumfibrilleren? Na deze cursus ben je op to date en heb je handvatten voor de begeleiding in de dagelijkse praktijk.

Module 3: Hart- & vaatziekten: Hartfalen en Perifeer Arterieel Vaatlijden

In het huidige zorgsysteem zal er steeds meer gevraagd gaan worden van de eerste lijn. Ook hartfalen (als aandoening en/of als comorbiditeit) zal vaker behandeld moeten gaan worden in de huisartsenpraktijk, hoe gaan we er mee om? Wat zijn de valkuilen en handvatten? Perifeer arterieel vaatlijden heeft met het verschijnen van de nieuwe standaard in 2014 een meer praktische insteek gekregen. Wat betekent dit voor de praktijk? Wat zijn de belangrijke ins en outs? Wat zijn de belangrijke beweegredenen?

Globaal programma

  • 17.45 - 18.15 uur  Ontvangst met soep + broodjes
  • 18.15 - 19.45 uur  Deel 1
  • 19.45 - 20.00 uur  Pauze
  • 20.00 - 21.30 uur  Deel 2

Kosten

De kosten voor deze scholing bedragen €150,- p.p voor 3 modules (het is niet mogelijk om een afzonderlijke module te volgen). Voor deelnemers die niet zijn verbonden aan de HZD geldt een ander cursustarief. Informatie hierover kan worden opgevraagd via scholing@hzd.nu.

Data

De modules vinden plaats op de volgende data:

  • Module 1: maandag 6 juni 2016
  • Module 2: donderdag 16 juni 2016
  • Module 3: donderdag 30 juni 2016

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 9 punten bij de V&VN en NVvPO.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar Myriam Bijstra.