Ziektelastmeter

De Ziektelastmeter COPD is beschikbaar in VIPLive en gebaseerd op gegevens uit je HIS. Een mooi moment voor uitleg over het werken met de ziektelastmeter.

Het gebruik van de Ziektelastmeter COPD is een hulpmiddel waarmee de ziektelast van de patiënt wordt bepaald. Om de ziektelast van de patiënt inzichtelijk te krijgen, vult de patiënt een vragenlijst in. Daaruit volgt een lijst met scores die in VIPLive wordt weergegeven in een overzichtelijke grafiek met 11 ballonnen. Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld vermoeidheid en longaanvallen. Ook geven de ballonnen met behulp van kleuren aan welk domein aandacht verdient en welke domeinen voldoende zijn. Door te klikken op de ballonnen, verschijnt er een behandeladvies om mee aan de slag te gaan. Op deze wijze kan er een gerichte behandeling plaatsvinden met als doel de ziektelast van de patiënt te verlagen.