Declareren

  • In deze handleiding vind je uitleg over het declareren van de ketenzorg via het virtueel KIS van VIPLive. Deze handleiding is opgesteld voor de huisartsenpraktijk. Klik hier.
  • Wanneer je je extracties inlevert in je eigen VIP account kun je dit zien bij het verzamelpunt. Klik hier.
  • Welke patiënten vallen in de ketens en worden gedeclareerd en welke patiënten vallen buiten de keten en waarom? Klik hier.