Zorgprogramma's

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland om ervoor te zorgen dat de chronische patiëntenzorg goed wordt geregeld. De basis voor deze patiëntenzorg wordt gevormd door onze zorgprogramma’s, die de kwaliteit waarborgen.

We bieden de volgende zorgprogramma’s aan: Diabetes Mellitus Type 2, COPD, Hartfalen, Ouderzorg, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), Atriumfibrilleren en OSAS.

Diabetes Mellitus type 2

Diabetes Mellitus type 2

Dit programma vindt zijn grondslag in DiabetesZorgBeter en wordt in Drenthe al meer dan tien jaar toegepast. De inhoud van het zorgprogramma voldoet aan de nieuwste richtlijnen, standaard en protocollen. Onderzoek toont aan dat de diabeteszorg die wordt geleverd op basis van deze standaarden de beste diabeteszorg in de wereld is. Door de zorg op gestructureerde wijze toe te passen is gebleken dat een patiënt met Diabetes Mellitus type 2 evenveel overlevingskansen heeft als iemand zonder de ziekte. Dé reden om je als huisarts bij dit programma aan te sluiten.

Praktische informatie Zorgprogramma
COPD

COPD

Het zorgprogramma COPD zorg goed in beeld is in 2010 ontwikkeld en heeft als doel het realiseren van de best mogelijke ketenzorg voor patiënten met COPD.  Heel recent is het zorgprogramma aangepast aan de nieuwe NHG Standaard. De ziektelast is nu de basis van de zorgverlening. Het zorgprogramma is gebaseerd op de zorgstandaarden van de diverse beroepsgroepen die zich bezighouden met COPD. Het zorgprogramma omschrijft verschillende fasen die een patiënt met COPD doorloopt en wat welke zorgverlener gedurende die fases moet doen.

 

Praktische informatie Zorgprogramma
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderdom komt met veranderingen op alle levensdomeinen. Sommige ouderen zijn vitaal en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen. Huisartsen, thuiszorg en welzijnswerk kunnen de zorg en begeleiding dan beter afstemmen op de behoeften van de oudere. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisatie van de zorgketen. 

Meer informatie
CVRM

CVRM

Cardiovasculair Risico Management (CVRM) is de preventie van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van deze hart- en vaatziekten. Omdat het om preventie gaat is de huisartspraktijk bij uitstek geschikt om deze zorg te geven. HZD heeft het Zorgprogramma CVRM ontwikkeld om praktijken te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde CVRM zorg. 

Onder “praktische informatie” vind je gegevens en downloads over onder andere (praktijk)organisatie, overeenkomst en stappenplan. Onder “zorgprogramma” vind je inhoudelijke informatie en downloads zoals richtlijnen en zorgprotocollen.

Praktische informatie Zorgprogramma
Hartfalen

Hartfalen

Dit nieuwe zorgprotocol is erop gericht de stabiel ingestelde patiënten met hartfalen te behandelen in de eerste lijn. We hebben afspraken gemaakt met de cardiologen uit de Drentse ziekenhuizen over het behandelen van stabiel ingestelde patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk. De informatie in het Zorgprogramma Hartfalen vertelt je welke zorg nodig is voor patiëntengroep.  In een later stadium maken we ook afspraken maken over patiënten met palliatief hartfalen.

Meer informatie
OSAS

OSAS

Met het zorgpad OSAS kun je eenvoudig uitsluiten dat een patiënt OSAS (slaapapneu) heeft. Dit gebeurt met een pulsoximetrie-meting met het zogenaamde OSAsense-horloge. De patiënt doet zelf een nachtelijke meting in de thuissituatie. Daarnaast vult hij of zij online een vragenlijst in. Voor deelname aan dit zorgpad krijg je een vergoeding.

Meer informatie