Zorgprogramma's

HZD heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland, om ervoor te zorgen dat de chronische patiëntenzorg goed wordt geregeld. De basis voor deze patiëntenzorg wordt gevormd door de zorgprogramma’s van de HZD; Diabetes voor patiënten met Diabetes Mellitus Type 2, COPD zorg goed in beeld voor COPD, Kwetsbare Ouderen voor de ouderenzorg en CVRM voor Cardio Vasculair Risico Management. Deze programma’s geven op een gestructureerde manier aan hoe de zorg behorend bij een bepaald ziektebeeld moet worden uitgevoerd. In de zorgprogramma's staat ook omschreven welke zorgverleners er betrokken zijn en welke zorg zij wanneer en hoe zouden moeten leveren. Als huisarts in Drenthe kun je aan deze zorgprogramma's deelnemen en er zo samen met HZD voor zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor chronische patiënten gewaarborgd blijft.

Diabetes Mellitus type 2

Diabetes Mellitus type 2

Dit programma vindt zijn grondslag in DiabetesZorgBeter en wordt in Drenthe al meer dan tien jaar toegepast. De inhoud van het zorgprogramma voldoet aan de nieuwste richtlijnen, standaard en protocollen. Onderzoek toont aan dat de diabeteszorg die wordt geleverd op basis van deze standaarden de beste diabeteszorg in de wereld is. Door de zorg op gestructureerde wijze toe te passen is gebleken dat een patiënt met Diabetes Mellitus type 2 evenveel overlevingskansen heeft als iemand zonder de ziekte. Dé reden om je als huisarts bij dit programma aan te sluiten.

Praktische informatie Zorgprogramma
COPD

COPD

Het zorgprogramma COPD zorg goed in beeld is in 2010 ontwikkeld en heeft als doel het realiseren van de best mogelijke ketenzorg voor patiënten met COPD.  Heel recent is het zorgprogramma aangepast aan de nieuwe NHG Standaard. De ziektelast is nu de basis van de zorgverlening. Het zorgprogramma is gebaseerd op de zorgstandaarden van de diverse beroepsgroepen die zich bezighouden met COPD. Het zorgprogramma omschrijft verschillende fasen die een patiënt met COPD doorloopt en wat welke zorgverlener gedurende die fases moet doen.

 

Praktische informatie Zorgprogramma
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ouderdom komt met veranderingen op alle levensdomeinen. Sommige ouderen zijn vitaal en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen. Huisartsen, thuiszorg en welzijnswerk kunnen de zorg en begeleiding dan beter afstemmen op de behoeften van de oudere. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisatie van de zorgketen. 

Meer informatie
CVRM

CVRM

Cardiovasculair Risico Management (CVRM) is de preventie van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico op het (opnieuw) krijgen van deze hart- en vaatziekten. Omdat het om preventie gaat is de huisartspraktijk bij uitstek geschikt om deze zorg te geven. HZD heeft het Zorgprogramma CVRM ontwikkeld om praktijken te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde CVRM zorg. 

Onder “praktische informatie” vind je gegevens en downloads over onder andere (praktijk)organisatie, overeenkomst en stappenplan. Onder “zorgprogramma” vind je inhoudelijke informatie en downloads zoals richtlijnen en zorgprotocollen.

Praktische informatie Zorgprogramma
Hartfalen

Hartfalen

We hebben afspraken gemaakt met de cardiologen over het terugverwijzen van stabiel ingestelde patiënten met hartfalen naar de huisartsenpraktijk. Een mooie eerste stap om meer ervaring met hartfalen in de eerste lijn op te doen. Meer kennis van hartfalen in de huisartsenpraktijk zal in de toekomst extra belangrijk worden aangezien het aantal patiënten met hartfalen toeneemt. Daarom hebben we een zorgprotocol voor hartfalen ontwikkeld. Hierin staat alles beschreven over de zorg in de huisartsenpraktijk voor stabiel ingestelde patiënten met hartfalen.

Meer informatie