10. Is een syst RR hoger dan 180 onvoldoende als indicatie voor het maken van ECG?

Indien de situatie dit bepaalt, staat het de arts vrij om de onderzoeken te verrichten die hij of zij noodzakelijk acht. Deze zorgstandaard mag het gezonde verstand nooit in de weg staan.

Terug