11. Waarom zijn Mitralisklepinsufficiëntie, LVH, CABG en CAG geen inclusiecriteria voor CVRM?

1. Mitralisklepinsufficiëntie is geen risicofactor voor ischaemisch vaatlijden volgens de literatuur. Het wordt ook niet in de gangbare zorgstandaarden CVRM als zodanig vermeld.
2. LVH is een gevolg van een hartziekte of hypertensie en geen oorzaak.
3. CABG (ICPC K76.01) is een interventie op een CVZ. De patiënt wordt geïncludeerd o.b.v. deze ziekte. CAG is een diagnostische ingreep en zegt niets over de aanwezigheid van cardiovasculair lijden.

Terug