12. Wanneer komt een patiënt met hoofdbehandelaar specialist in aanmerking voor CVRM-1e lijn?

Voorbeeld: de patiënt komt voor AF bij de specialist. AF bij de specialist en CVRM bij de huisarts betekent dat er sprake is van een ritmestoornis (geen CV event) in de 2e lijn èn CVRM in de 1e lijn. Indien het CVR groter is dan 20% kan deze patiënt worden opgenomen in de ketenzorgfinanciering. Opnemen in het zorgprogramma kan altijd.

Patiënt heeft een CVA doorgemaakt; wanneer is er sprake van ketenzorg CVRM- 1e lijn?

Het komt veelvuldig voor dat de 2e lijn aan de 1e lijn vraagt bepaalde CVRM-controles uit te voeren. CVA bij de specialist en CVRM bij de huisarts betekent dat er sprake is van een doorgemaakt ischaemisch incident, waardoor een “secundair CVRM DOT’’ in de 2e lijn geopend is. De patiënt kan dus niet in de ketenzorgfinanciering worden opgenomen. Opnemen in het zorgprogramma voor de CVRM is wenselijk wanneer de neuroloog dit niet doet. Vaak wordt het aan de huisarts overgelaten. Financiering vindt dan plaats vanuit de reguliere bekostiging.

Terug