13. Is het gebruik van K49.01 verplicht?

We adviseren K 49.01 te gebruiken. Door K49.01 te gebruiken kan iedere praktijkmedewerker vlot zien of het 1. om CVRM gaat en 2. wie de hoofdbehandelaar is; dan heeft de praktijk duidelijkheid of er wel of niet gedeclareerd mag worden. Dit kost een eenmalige tijdsinvestering, maar levert inzicht in eigen populatie op. Je ziet direct welke groep meedoet met het CVRM-zorgprogramma.
In de huidige registratie van CVRM kan een praktijkmedewerker informatie m.b.t. CVRM niet eenvoudig zien, onder meer door de vele ICPC-coderingen. Een assistente, maar ook een huisarts, heeft vaak geen tijd om te zoeken in meetwaardetabellen naar wie de hoofdbehandelaar is.

Terug