15. Dient de huisarts CVRM-patiënten jaarlijks te zien?

Hierover zijn geen afspraken in het zorgprogramma of het contract opgenomen. Wij adviseren dit echter wel.

Terug