17. Hoe en waar leg je de hoofdbehandelaar vast?

De hoofdbehandelaar leg je vast in het onderzoeksprotocol. Dit is essentieel voor de ketenzorg extractie! Daarnaast vul je de meetwaarde ‘hoofdbehandelaar CVRM’ in het HIS in. Bij terugverwijzen moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. HZD is in overleg met de diverse regio’s in Drenthe voor het maken van transmurale werkafspraken en (terug)verwijsafspraken. Het streven is  in overleg een voorbeeldverwijsbrief te maken.

Terug