21. Wordt een 70-jarige automatisch in het programma geïncludeerd?

Alleen bij de aanwezigheid van risico verhogende factoren zoals hypertensie, hypercholestrolaemie, etc.

Terug