22. Wat doe je als een patiënt door interventies een laag risicoprofiel heeft?

Het CVR wordt initieel bepaald. Deze patiënt blijft in de keten.

Terug