25. Waarom is psoriasis een risicofactor?

De huisarts bepaalt of er sprake is van psoriasis met een artrogeen component met inflammatoir gewrichtslijden. Deze patiënten hebben een verhoogd CVRM-risico en vallen in de keten. Het gaat om ongeveer 3% van alle patiënten met psoriasis. Mensen met alleen huidklachten vallen nìet in de CVRM-keten.

Terug