27. Waarom kan een patiënt met hoofdbehandelaar ‘huisarts VVR’ toch op de exclusielijst voorkomen?

Een registratie van hoofdbehandelaar huisarts èn hoofdbehandelaar op dezelfde dag is mogelijk. Calculus herkent dit dan niet omdat er een dag tussen moet zitten. Een tweede verklaring is een gebrek aan registratie van een ICPC, die risico op vaatlijden aangeeft.