28. Waarom is K91 niet aangemerkt als risicofactor voor CVRM?

K91 is de episode voor artherosclerose. Als bij iemand klinisch relevant atherosclerotisch vaatlijden is vastgesteld wordt dit vaak nader gespecificeerd in K92.01 (Claudicatio Intermittens) of K 99.01 (Aneurysma Aortae) of K76/K76.01 (Andere chronische ischemische hartziekte/ Coronairsclerose).

Soms is er per toeval enige verkalking van de aorta op bijvoorbeeld een echo-abdomen of CT-scan te zien zonder dat iemand klachten heeft en zonder dat er aanleiding toe is er verder naar te kijken (bijvoorbeeld bij ouderen).

In dat geval kun je ICPC K91 aanmaken en deze patiënt hoeft niet te worden geïncludeerd in de keten.

Terug