29. Wat als een patiënt jonger dan 50 zeer sterk familiair belast is?

Er zijn geen risicotabellen voor patiënten jonger dan 40 jaar; deze leeftijdsgroep bereikt zelden de risicodrempel. Ook patiënten jonger dan 50 met een ongunstige leefstijl of risicofactoren, bereiken zelden de risicodrempel van 20%, of zelfs 10%, risico op ziekte of sterfte door HVZ in de tien volgende levensjaren.

Door de lage risicoscore vallen deze patiënten niet in het zorgprogramma CVRM. Leefstijlaanpassingen zijn juist op jongere leeftijd zinvol; ze verminderen immers jarenlange cardiovasculaire belasting. Het is dan ook aan te raden om leefstijlaanpassing te adviseren aan patiënten met een laag absoluut 10-jaarrisico op HVZ, maar met een verhoogd relatief risico ten opzichte van leeftijdgenoten op grond van het risicoprofiel.

Medicamenteuze behandeling
Er zijn nog geen onderzoeken beschikbaar waaruit blijkt dat de prognose duidelijk verbetert door langdurige medicamenteuze behandeling, in de fase waarin het 10-jaarrisico op HVZ kleiner is dan 20%.

Terug