31. Wat te doen bij niet behalen streefwaarde LDL ≤ 2,5 mmol/l?

Evalueer therapietrouw en eventuele redenen voor het staken van een statine. Een deel van de patiënten stopt met statinetherapie zonder de behandelaar in te lichten. Redenen kunnen een negatieve perceptie of (vrees voor) bijwerkingen zijn. In overleg met de patiënt zijn milde spierklachten mogelijk acceptabel.

Evalueer en intensiveer zo mogelijk behandeling van bijdragende leefstijlfactoren:

  1. obesitas
  2. lichamelijke inactiviteit
  3. excessief alcoholgebruik
  4. inname van dierlijke vetten (en vlees)

Hierbij passen ook plantensterolen bevattende voedingsmiddelen, als die nog niet worden gebruikt. 

Sluit LDL-verhogende aandoeningen uit, zoals hypothyreoïdie en familiaire hypercholesterolemie. Denk ook aan de stijging van het TC en LDL bij postmenopauzale vrouwen.

Overweeg intensivering van antihypertensieve therapie als daarmee het cardiovasculaire risico verder kan worden verlaagd.

Overweeg verwijzing naar een internist wanneer het risico op HVZ hoog blijft (meer dan 20%) en de therapieresistentie langer dan 1 jaar bestaat.

Overweeg bij gebruik van een statine in adequate dosering, het niet bereiken van een LDL ≤ 2,5 mmol/l te accepteren. Het risico op HVZ is al aanzienlijk verminderd. Lijkt het toch onacceptabel, vraag dan een internist of andere lipiden verlagende middelen zinvol kunnen zijn.

Terug