33. Worden alle patiënten met CVRM-medicatie geïncludeerd?

Voorkom medicalisering. Heeft een patiënt slechts 1 antihypertensivum zonder aanvullende risicofactoren, dan kan de huisarts overwegen deze te staken en het verloop te monitoren.

Bij een hoog risico neem je de patiënt wel op in de keten. Ook kan de patiënt met een laag risicoscore in de keten worden opgenomen, wanneer de huisarts daartoe een gegronde reden heeft. 

Terug