36. Wanneer laat je een ECG maken?

We adviseren alleen ECG 's op indicatie

Hierin volgen we de richtlijnen van de NHG standaard. Het komt neer op de volgende  indicatie 's:

 1. De huisarts beoordeelt (de indicatie voor) een ECG.
 2. Bij patiënten met een onregelmatige pols of andere symptomen die kunnen wijzen op atriumfibrilleren (AF) is een ECG altijd geïndiceerd om de diagnose te bevestigen. Het is zinvol om bij iedere bloeddrukmeting de pols te voelen en, bij onregelmatigheid, met de huisarts te overleggen: een ECG kan geïndiceerd zijn.
 3. Bij een vermoeden van een ritmestoornis, kan een ECG de stoornis aantonen of uitsluiten, maar alleen op het moment dat de patiënt de klachten daadwerkelijk heeft.
 4. Bij een bradycardie is een ECG altijd geïndiceerd, als het uitvoerbaar is.
 5. Bij stabiele angina pectoris kan een rust-ECG prognostische informatie geven en/of als uitgangspunt dienen voor een inspanningstest.
 6. Bij een vermoeden van hartfalen kan een normaal ECG de diagnose uitsluiten en kan een afwijkend ECG helpen om het onderliggend lijden op te sporen. In een latere fase kan het ECG helpen om progressie of een nieuw onderliggend lijden op te sporen.
 7. Het ECG is essentieel voor de diagnose atriumfibrilleren (AF), bij bradycardie en bij andere ritmestoornissen, als het gemaakt wordt tijdens klachten.
 8. Een ECG heeft slechts beperkte waarde bij screening op AF of primaire cardiovasculaire preventie
 9. Een ECG is zinloos bij een vermoeden van acuut coronair syndroom (ACS), want een normaal ECG sluit de aandoening niet uit. De huisarts moet de patiënt onmiddellijk insturen bij vermoeden van ACS.
 10. Bij onverklaarde plotse dood voldoet het niet om een ECG bij familieleden te maken. De huisarts moet ze verwijzen voor uitgebreid cardiogenetisch onderzoek.
 11. Screenend ECG-onderzoek bij patiënten met hypertensie of in het kader van cardiovasculaire preventie heeft weinig zin, in weerwil van wat diverse internationale richtlijnen zeggen.
 12. Een ECG in het kader van een sportkeuring door huisartsen is af te raden omdat het meer vragen dan antwoorden oplevert.
Terug