1. Waarom is pre-diabetes/GGT geen inclusiecriterium?

De NHG standaard CVRM M84 vermeldt dat pre-diabetes reden is voor het uitvoeren van een risicoscreening. Hetzelfde geldt voor de zorgstandaard ‘CVRM platform vitale vaten’. De reden om pre-diabeten niet te includeren in de Drentse Zorgstandaard CVRM is van organisatorische en financiële aard. Pre-diabeten (nuchter glucose 6,1-6,9) hebben een aparte positie t.o.v. de DM-keten. De zorg voor deze groep wordt op dit moment gefinancierd via de POH-S vergoeding. Inclusie veroorzaakt dus dubbeldeclaratie problematiek, tenzij het CVR kleiner is dan 20.

Terug