Diagnose

Patiënten die in aanmerking komen voor het opstellen van een risicoprofiel worden uitgenodigd voor het CVRM spreekuur. Bij voorkeur is het laboratoriumonderzoek al aangevraagd en zijn de uitkomsten hiervan al bekend. Het doel van deze fase is:

  • Een overzicht krijgen van het risico op hart- en vaatziekten en de factoren die hier aan bijdragen
  • Nagaan of er nadere diagnostiek moet worden verricht naar risicofactoren of bijkomende aandoeningen (hypertensie, diabetes mellitus, familiaire hypercholesterolemie, chronische nier schade)
  • De patiënt informeren over zijn of haar risicoprofiel
Terug